మీరూ రచయితలు కండి

తెలుగులో ఇ-సీరియల్స్ రాయగలిగిన వారు, ఇక్కడ పోస్ట్ చేసుకో వొచ్చు. మీలో ఉన్న సృజనాత్మకతను ప్రదర్శించుకోవడానికి ఒక చక్కని అవకాశం. పాటకుల అభిప్రాయాలంను తెలుసుకుంటూ, వారికేం కావాలో సరిచేసుకోగలిగే అవకాశం.

మీ రచనలు ఉన్న పుట లో వొచ్చే ఇన్‌కమ్ లో మీకు 70% ఇవ్వబడుతుంది. మరి ఇంకేం, మొదలుపెట్టండి…

ప్రకటనలు

అసలు ఎలాంటి తెలంగాణా కావాలి వీళ్ళకి?

నమస్తే తెలంగాణా పత్రిక ఆన్‌లైన్ లో ఎప్పుడైనా చదివారా?
ఆది పార్టీ పత్రిక కాబట్టి వాళ్ళ గోల వాళ్ళది అనుకోవచ్చు. కానీ ఆ వార్తాలకి తెలంగాణా వాళ్ళు పెట్టె కామెంట్స్ చూశారా? పచ్చి బూతులు. మనం చూడాలన్నా ఆష్యం వేస్తుంది. ఇక ఆ పేపర్ మాడరేటర్ ఎవడో కానీ, వాడు అసలు ఎలా ఇలాంటి కామెంట్స్ ని ఆక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు? వాడికి ఇదే నా కామెంట్: “థూ………..”